Energibesparelser

Alle net- og distributionsselskaber indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 16. december 2016 forpligtet til årligt i perioden 2017 - 2020 at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Tarm Varmeværk Amba har valgt at opfylde denne forpligtelse ved at give tilskud til omkonvertering til fjernvarme, samt ved egen intern energibesparelse ved etablering af solvarmeanlæg.

Ønsker du at skifte til fjernvarme er du velkommen til at kontakte os og høre om tilskudsmulighederne.

Tarm Varmeværk Amba har i 2019 et energisparekrav på 1.847,875MwH.