Fusion mellem Tarm og Ådum

24. april 2018

Fjernvarmefusion mellem Tarm Varmeværk og Ådum Kraftvarmeværk kan give billigere varme.

Siden 2010 har over 100 danske varmeselskaber indgået fusioner, og nu kan Tarm og Ådum blive de næste. Formålet er en mere effektiv drift til gavn for forbrugerne.

Fra tæt samarbejde til fusion

Det seneste år har varmeværkerne i Tarm og Ådum puslet med planer om at fusionere, og nu er alle beregninger og juridiske forberedelser på plads. Bestyrelserne for de to værker har netop sat blæk på en fusionsaftale, som skal til godkendelse på de to værkers generalforsamlinger i maj - med virkning fra 1. januar 2019.

Hvis aftalen bliver godkendt på generalforsamlingerne - og derefter hos myndighederne - er der udsigt til lavere varmepriser i Ådum og en stabilisering i Tarm.

- Som varmeværker har vi et ansvar for at fremtidssikre både varmen og priserne med effektiv drift. Derfor har vi allerede et tæt samarbejde mellem Tarm og Ådum, fortæller direktør for Tarm Varmeværk Kurt Lindy Nielsen.

Varmekunderne i Ådum har modtaget varme fra Tarm Varmeværk siden 2014, og administrationen for både Ådum og Tarm Varmeværk bliver varetaget af Tarm Elværk. Med en fusion kan de to varmeværker gå et skridt videre.

Lavere priser i Ådum

En fusion må ikke belaste økonomien for forbrugerne i nogle af de berørte selskaber, og det krav lever fusionen fuldt op til.

- Særligt forbrugerne i Ådum kan glæde sig til lavere varmepriser. De første 5 år kan en gennemsnitsforbruger spare ca. 1.500 kroner om året. Og det sker, selvom de samtidig betaler ekstraordinært af på den gæld, Ådum Kraftvarmeværk har med sig ind i fusionen, forklarer Kurt Lindy Nielsen.

En privatforbruger i Ådum skal afdrage 3.800 kr. om året, mens en storforbruger betaler 6.700 kroner om året i de første 5 år.

- Når gælden er udlignet efter 5 år, harmoniserer vi priserne endeligt, og besparelsen i Ådum vokser til 5.300 kroner om året. Forbrugerne i Tarm fastholder deres lave varmepris i hele overgangsperioden, uddyber direktøren.

Han understreger, at fusionen kommer alle forbrugere til gode i form af en effektiv drift, både af produktion og administration.

Generalforsamlingerne skal godkende fusionen først

Fusionen kommer til afstemning ved generalforsamlingerne i Ådum og Tarm henholdsvis den 7. maj og 15. maj og igen ved ekstraordinære generalforsamlinger den 22. og 31. maj. Hvis fusionen får opbakning her, kan den sendes til godkendelse hos Energitilsynet, SKAT og Kommunen, så den efter planen kan træde i kraft 1. januar 2019.

De to værker fortsætter under navnet Tarm Varmeværk A.m.b.a, og forbrugerne vil modtage den første opkrævning fra det fusionerede værk 1. februar 2019.

 

Få yderligere oplysninger hos:

Direktør Kurt Lindy Nielsen Tarm Varmeværk

Tlf. direkte:    99 48 34 11

Mobil:            21 41 45 30

Mail:              kln@tev.dk