Brancheaftale

Bæredygtig biomasse og Vindstrøm

Brancheaftalen om bæredygtig biomasse

Tarm Varmeværk er med i brancheaftalen om bæredygtig biomasse.

Det betyder bl.a. at værket hvert år skal udarbejde en rapport som dokumentere at den flis vi benytter er bæredygtig målt på 7 punkter:

  1. Legalitet (Skovforvaltningen overholder gældende lovgivning)
  2. Beskyttelse af skovens økosystemer
  3. Skovens produktivitet og evne til at bidrage til den globsle kulstofcyklus skal opretholdes
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende
  5. Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder
  6. Social samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres
  7. Grænseværdier for CO2 udledning fra biomasseværdikæden 

 

Bæredygtig Vindstrøm

Fra 1. Januar 2018 har Tarm Varmeværk valgt at købe alt el som Vindstrøm.

Der udstedes miljøcertifikater på Vindstrøm af elleverandøren.