Energistyrelsen orienterer.

Med klimaaftale af 22. juni 2020 blev det besluttet, at fjernvarmeselskaber skal offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner som følge af aftalens understøttende tiltag om offentliggørelse.

Rangeringsmodel og anbefalinger har til formål at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er og sikre mulighed for at søge viden om planer for grøn omstilling af den lokale fjernvarme.

Fjernvarmedeklaration 2022