Om os

Tarm fjernvarmeværk er et forbrugerejet varmeværk med omkring 1840 forbrugere, der forsynes gennem 60 km ledningsnet fra biomassefyret kedelanlæg.

Til reserveforsyning råder Tarm varmeværk over en oliefyret kedel samt en naturgasfyret kedel.

Tarm Varmeværk har 5 kedler og solfangeranlæg til produktion af varme til Tarm by, hvor specifikationerne er som følgende.

 

Solfangeranlæg:                         

                                         
Fabrikant Arcon
Ydelse 13 MW
Areal 18.585 m2
Byggeår 2013

 

Fliskedel & Røggaskondensator:  
Fabrikant: Danstoker
Type: FVB 8MW
Ydelse:

10 MW (8 MW kedel & 2 MW røggaskondensator).

Byggeår: 2002

 

Absorbtionsvarme pumpe:       

                                         
Fabrikant Thermax Limited
Type: ProChill
Ydelse: 1 MW
Byggeår 2013

 

2 stk. Træpillekedler:          
Fabrikant: Eco-Boilers
Type: Ecocoal R
Ydelse: 6.3 MW
Byggeår: 1982

 

Gaskedel:                
Fabrikant: Hollensen
Type: Gasmaster
Ydelse: 6.3 MW
Byggeår: 1991

 

Oliekedel:                
Fabrikant: Danstoker
Type: VF-H
Ydelse: 7.0 MW
Byggeår: 1979

Fjernvarmefusion mellem Tarm Varmeværk og Ådum Kraftvarmeværk.

Siden 2010 har over 100 danske varmeselskaber indgået fusioner. I 2019 blev Tarm og Ådum de næste. Formålet er en mere effektiv drift til gavn for forbrugerne.

Fra tæt samarbejde til fusion

Over nogle år havde varmeværkerne i Tarm og Ådum puslet med planer om at fusionere, og i 2018 kom alle beregninger og juridiske forberedelser på plads. Bestyrelserne for de to værker godkendte fusionsaftalen, og de blev efterfølgende godkendt på de to værkers generalforsamlinger, samt hos myndighederne.

- Som varmeværker har vi et ansvar for at fremtidssikre både varmen og priserne med effektiv drift. Derfor har vi allerede et tæt samarbejde mellem Tarm og Ådum, fortæller direktør for Tarm Varmeværk Kurt Lindy Nielsen.

Varmekunderne i Ådum har modtaget varme fra Tarm Varmeværk siden 2014, og administrationen for både Ådum og Tarm Varmeværk bliver varetaget af Tarm Elværk. Sammen kan de to varmeværker gå et skridt videre.

Lavere priser i Ådum

En fusion må ikke belaste økonomien for forbrugerne i nogle af de berørte selskaber, og det krav lever fusionen fuldt op til.

- Særligt forbrugerne i Ådum kan glæde sig til lavere varmepriser. De første 5 år kan en gennemsnitsforbruger spare ca. 1.500 kroner om året. Og det sker, selvom de samtidig betaler ekstraordinært af på den gæld, Ådum Kraftvarmeværk har med sig ind i fusionen, forklarer Kurt Lindy Nielsen.

En privatforbruger i Ådum skal afdrage 3.800 kr. om året, mens en storforbruger betaler 6.700 kroner om året i de første 5 år.

- Når gælden er udlignet efter 5 år, harmoniserer vi priserne endeligt, og besparelsen i Ådum vokser til 5.300 kroner om året. Forbrugerne i Tarm fastholder deres lave varmepris i hele overgangsperioden, uddyber direktøren.

Han understreger, at fusionen kommer alle forbrugere til gode i form af en effektiv drift, både af produktion og administration.

De to værker fortsætter under navnet Tarm Varmeværk A.m.b.a.