Om os

Tarm fjernvarmeværk er et forbrugerejet varmeværk med omkring 2000 forbrugere, der forsynes gennem 60 km ledningsnet fra varmepumper og biomassefyret kedelanlæg.

Til reserveforsyning råder Tarm varmeværk over to træpille kedler.

Tarm Varmeværk har i alt 3 biomasse kedler, 2 el-kedler, 2 Varmepumpe anlæg, og solfangeranlæg til produktion af varme til Tarm by, hvor specifikationerne er som følgende:

 

Fliskedel & Røggaskondensator:

Fabrikant:         Danstoker

Type:                 FVB 8MW

Ydelse:              10 MW (8 MW kedel & 2 MW røggaskondensator).

Byggeår:           2002

 

Absorbtionsvarmepumpe:

Fabrikant:         Thermax Limited

Type:                 ProChill

Ydelse:              1 MW

Byggeår:           2013

Beskrivelse: Kedel omsætter flis til fjernvarme. Røggaskondensator hiver ekstra varme ud af røggassen. Absorbtionsvarmepumpen hjælper med yderligere at udnytte restvarmen i røggassen.

 

2 stk. Træpillekedler:

Fabrikant:         Eco-Boilers

Type:                 Ecocoal R

Ydelse:              2x 4,16 MW

Byggeår:           1982 (Ombygget fra kul til træpiller i 1990)

Beskrivelse: Kedlerne producere fjernvarme ved afbrænding af træpiller. 

 

El-kedel 15 MW:

Fabrikant:         Parat

Type:                 Electrode Boiler

Ydelse:              15 MW

Byggeår:           2023

Beskrivelse: Omsætter elektrisk effekt til fjernvarme.

 

El-kedel 1 MW:

Fabrikant:         Värmebaronen

Type:                 4x EP 255 NG mHZ

Ydelse:              1 MW

Byggeår:           2020

Beskrivelse: Omsætter elektrisk effekt til fjernvarme.

 

Fenagy Varmepumper:

Fabrikant:         Fenagy

Type:                 3x H1800-AW

Ydelse:              5,4 MW

COP:                 2,4-3 (Afhængig af udetemperatur)

Kølemiddel:      CO2 (Kuldioxid)

Byggeår:           2023

Andet:               3x5 Günther Energioptagerer

Beskrivelse: Omsætter energi fra ude luft og elektrisk effekt til fjernvarme. 

 

Johnson Controls Varmepumper + Chiller:

Fabrikant:         Johnson Controls

Type:                 3x HeatPAC 108S, HeatPAC 716 + ChillPAC 108L.

Ydelse:              4,7 MW

COP:                 4,5

Kølemiddel:      NH3 (Ammoniak)

Byggeår:           2020

Beskrivelse: Omsætter mellemtemperatur vand og elektrisk effekt til brugbar fjernvarme.

 

Solfangeranlæg:

Fabrikant:         Arcon

Ydelse:              13 MW

Areal:                18.585 m2

Byggeår:           2013

Beskrivelse: Omsætter solenergi til fjernvarme.

Fjernvarmefusion mellem Tarm Varmeværk og Ådum Kraftvarmeværk.

Siden 2010 har over 100 danske varmeselskaber indgået fusioner. I 2019 blev Tarm og Ådum de næste. Formålet er en mere effektiv drift til gavn for forbrugerne.

Fra tæt samarbejde til fusion

Over nogle år havde varmeværkerne i Tarm og Ådum puslet med planer om at fusionere, og i 2018 kom alle beregninger og juridiske forberedelser på plads. Bestyrelserne for de to værker godkendte fusionsaftalen, og de blev efterfølgende godkendt på de to værkers generalforsamlinger, samt hos myndighederne.

- Som varmeværker har vi et ansvar for at fremtidssikre både varmen og priserne med effektiv drift. Derfor har vi allerede et tæt samarbejde mellem Tarm og Ådum, fortæller direktør for Tarm Varmeværk Kurt Lindy Nielsen.

Varmekunderne i Ådum har modtaget varme fra Tarm Varmeværk siden 2014, og administrationen for både Ådum og Tarm Varmeværk bliver varetaget af Tarm Elværk. Sammen kan de to varmeværker gå et skridt videre.

Lavere priser i Ådum

En fusion må ikke belaste økonomien for forbrugerne i nogle af de berørte selskaber, og det krav lever fusionen fuldt op til.

- Særligt forbrugerne i Ådum kan glæde sig til lavere varmepriser. De første 5 år kan en gennemsnitsforbruger spare ca. 1.500 kroner om året. Og det sker, selvom de samtidig betaler ekstraordinært af på den gæld, Ådum Kraftvarmeværk har med sig ind i fusionen, forklarer Kurt Lindy Nielsen.

En privatforbruger i Ådum skal afdrage 3.800 kr. om året, mens en storforbruger betaler 6.700 kroner om året i de første 5 år.

- Når gælden er udlignet efter 5 år, harmoniserer vi priserne endeligt, og besparelsen i Ådum vokser til 5.300 kroner om året. Forbrugerne i Tarm fastholder deres lave varmepris i hele overgangsperioden, uddyber direktøren.

Han understreger, at fusionen kommer alle forbrugere til gode i form af en effektiv drift, både af produktion og administration.

De to værker fortsætter under navnet Tarm Varmeværk A.m.b.a.